De SOVASPECIALIST

 ZOMERTRAINING 'Klaar voor de start' voor a.s. brugklasleerlingen

Maak kennis met ons 

Het hoofdkwartier

Meester P.W.J. (Peter) van Vuuren

is sinds 2010 LANDELIJK COÖRDINATOR 

en eigenaar van 'desovaspecialist'

Meester Peter werkt ruim 25 jaar in het onderwijs en is vanaf het begin coördinator van de zomertrainingen. Met een gevoel van verantwoordelijkheid en met overtuiging dat de zomertraining brugklasleerlingen een stap verder brengt, zorgt hij voor de aansturing. 

Hij is ambulant begeleider voor passend onderwijs met specialisaties gedrag, communicatie en groepsdynamiek. Peter volgde verschillende Post-HBO-opleidingen. Hij is gecertificeerd trainer & coach bij het internationale Process Communication Model®.

Peter werft nieuwe trainers en communiceert met scholen. Hij organiseert achter de schermen en bezoekt de locaties tijdens de trainingsdagen.

Juf W. (Wilma) Groenewegen

is sinds 2023 tweede LANDELIJK COÖRDINATOR

en coördinerend trainer in Uddel

Juf Wilma werkt al jaren binnen een hulpverleningspraktijk als coach en trainer. Ze is gecertificeerd coach bij  het internationale Process Communication Model® en daarnaast gecertificeerd (kinder- en opvoed)coach en heeft veel ervaring op het gebied van communicatie, zelfmanagement en groepsdynamiek.

Juf Wilma is naast trainer ook co-trainer en tweede coördinator. Ze is er goed in om kinderen hun kwaliteiten te laten zien en zelfvertrouwen te stimuleren. Op die manier heeft ze al meerdere succesvolle zomertrainingen gegeven. Ze staat vol enthousiasme weer voor ons klaar om de training te organiseren, ouderbijeenkomsten en diplomeringen te leiden en de trainers te coachen vanuit haar eigen ervaring als trainer van 'Klaar voor de start'. 

Meester J.W. (Jan Willem) Ruitenberg

is in 2023 coördinerend trainer in Kesteren

Vanaf 2019 traint meester Jan Willem. Hij heeft ruime ervaring als mentor en docent in het voortgezet onderwijs.

Voor deze meester is het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Hij is betrokken op leerlingen die extra zorg nodig hebben. Omdat hij al veel gesprekken gevoerd heeft met leerlingen, weet hij uitstekend wat er in hun harten omgaat. Jan Willem zal op een rustige, positieve en vriendelijke manier de ouderbijeenkomst en diplomering in Kesteren leiden. We vertrouwen hem dit van harte toe, mede door zijn ervaring als trainer. 

We zijn blij dat we met meester Jan Willem kunnen samenwerken met iemand die het VO van binnenuit kent.

Juf L. (Linda) de Vries

is in 2023 coördinerend trainer in Amersfoort

Juf Linda gaat in 2023 de locatie Amersfoort coördineren.

Deze juf heeft ruime ervaring als groepsleerkracht, sociale vaardigheidstrainer, intern begeleider en teamleider op een basisschool. Ze doet haar werk met enthousiasme en een grote betrokkenheid op leerlingen die iets extra's nodig hebben. Uit de verschillende opleidingen en cursussen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling blijkt haar ruime interesse. 

Deze enthousiaste en vrolijke juf zal vanuit haar ervaringen als trainer van 'Klaar voor de start' de ouders goed informeren en vanuit de praktijk de trainers optimaal begeleiden.

Juf K. (Karita) Teerds

is in 2023 coördinerend trainer in Veenendaal

Juf Karita is een gedreven groepsleerkracht en trainer voor sociale vaardigheden. Sinds 2016 heeft deze gezellige en spontane juf een plaats in ons team. Zij heeft de Master SEN Gedrag gehaald, waaruit haar affiniteit met de doelgroep blijkt. Juf Karita heeft de zomertraining meerdere keren gegeven en coacht vanuit die ervaring nu al enkele jaren de trainers in Veenendaal. Zij zal op deze locatie opnieuw de ouderbijeenkomst en diplomering verzorgen. We dragen deze activiteiten met een gerust hart aan haar over door haar jarenlange ervaring en prettige contactname. Ouders en deelnemers staan een warme en spontane ontvangst te wachten. 

Juf M.L. (Machteld) de Jong

is in 2023 coördinerend trainer in Gorinchem

Juf Machteld traint sinds 2017. Zij is docente Zorg & Welzijn op het voortgezet onderwijs en heeft ervaring als leerkracht groep 8. 

Deze talentvolle docente en trainer verstaat de kunst van evenwichtige communicatie. Zij voelt onzekerheid haarfijn aan en werkt ook graag doelgericht aan sociale vaardigheden. Zij neemt haar taak als coördinerend trainer serieus en coacht trainers op locaties. Ouders en deelnemers zullen zich op hun gemak voelen bij deze juf. Zij verzorgt dit jaar in  Gorinchem de ouderbijeenkomst en diplomering en kan vertellen vanuit haar eigen ervaringen als trainer. U staat een warm welkom te wachten. 

Juf. H.G. (Henrike) de Man

is in 2023 coördinerend tariner in Zaltbommel

Juf Henrike is orthopedagoog binnen het speciaal (basis)onderwijs. Hier ziet ze dat de overstap naar het voortgezet onderwijs voor veel kinderen leuk, maar ook best spannend is. Ze geniet ervan elk kind de benodigde persoonlijke aandacht te geven, zodat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt in de groep. Geduld, enthousiasme, doordacht handelen en persoonlijke aandacht beschrijven juf Henrike in haar werk. Samen onze sterke kanten ontdekken en leren inzetten, daar gaat ze voor! 

Zo kan elk kind met een stevig steuntje in de rug met zelfvertrouwen naar het voorgezet onderwijs! Vanuit die ervaring coördineert en inspireert ze nu graag in Zaltbommel.

Juf H. (Heleen) Bal

is in 2023 coördinerend trainer in Rijssen

Juf Heleen traint sinds 2021 en stelt zich voor:

"Ik werk als juf in groep 7/8 van het speciaal basisonderwijs. Daar werken we veel aan de sociale vaardigheden van kinderen, waardoor ik weet hoe belangrijk dat is.

Daarom wil ik jullie heel graag helpen om straks met meer vertrouwen in jezelf naar de middelbare school te gaan. Samen gaan we ontdekken wat jouw sterke kanten zijn en hoe je deze kunt inzetten en gebruiken. Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om je tijdens de training te ontmoeten!" 

We hebben er alle vertrouwen in dat juf Heleen met haar ervaring als trainer de ouders goed zal informeren. Hartelijk welkom bij juf Heleen!

Juf F. (Femke) Treur

is in 2023 coördinerend trainer in Apeldoorn

Juf Femke is vanaf 2013 intern begeleider op een basisschool. Zij heeft na de Pabo de Master Orthopedagogiek gevolgd. In haar eindstage heeft ze ervaring opgedaan in het geven van trainingen. Zij geeft SOVA op de basisschool en al meerdere jaren de zomertraining. Ze geniet er van om op een gevoelvolle manier samen te oefenen en te trainen. Zo ontdekken de deelnemers met haar nieuwe mogelijkheden, zodat ze groeien in hun sociale ontwikkeling. Dit jaar verzorgt juf Femke in Apeldoorn de ouderbijeenkomst en diplomering en is ondersteunt ze de trainers. Welkom in Apeldoorn bij juf Femke!

Juf A. (Alette) Bijker

is in 2023 coördinerend trainer in Kampen

Juf Alette is Intern Begeleider bij de Pieter Zandt locatie Kampen en heeft ervaring als ambulant begeleider in het (speciaal) onderwijs. 

Ze is betrokken bij de leerlingen en wil er graag aan bijdragen dat leerlingen het fijn hebben op school. In haar werk ziet ze dat de overstap naar het voortgezet onderwijs voor sommige leerlingen spannend kan zijn.


Toen ze zelf de training gaf, zag ze hoe leerlingen in die twee dagen groeiden. Vanuit die ervaring en de ervaring uit haar werk, hoopt ze dit jaar de training te coördineren op de locatie Kampen. Hartelijke welkom!

De trainers

Meester H. (Hendrik) Vlastuin

is in 2023 trainer in Kesteren, groep A

Vanaf 2016 is er de ervaren trainer meester Hendrik. Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Met plezier naar school gaan: dat staat voor hem bovenaan; 'en dan komt het leren vanzelf'.

In 2010 behaalde meester Hendrik een certificaat voor sociale vaardigheidstrainer en in 2017 bij Rehoboth Dienstverlening het certificaat 'Faalangsttrainer'.

Meester Hendrik is een betrokken en doortastend trainer die niet zal rusten voordat hij de jongens en meisjes hun sterke sociale kant heeft laten zien. Bij hem ervaar je dat je jezelf mag zijn én ontdekken. Voel je welkom!

Juf J. (Jeanette) Harbers

is in 2023 trainer in Kesteren, groep A

Al meer dan 30 jaar werk ik met veel plezier in het onderwijs. Zowel in het Basisonderwijs ( groep 2 t/m 8 ) als in het Voortgezet onderwijs ( LWO0 ). Na de Pabo heb ik de Post HBO Remedial Teacher / Interne Begeleiding gedaan. Sinds 2016 heb ik een eigen RT praktijk  en begeleid ik  leerlingen met allerlei zorgvragen. Mijn specialisatie is vooral Rekenen en Dyscalculie. 

Ik vind het een uitdaging om leerlingen te helpen, hen te laten groeien in hun zelfvertrouwen, zodat ze vaardiger worden in sociale situaties. Daarom heb ik mij weer aangemeld als trainer van de Zomertraining “Klaar voor de start” en kijk uit naar twee hele fijne en positieve trainingsdagen. Van harte welkom! 

Juf A. (Arinda) Benschop

is in 2023 trainer in Kesteren, groep B

Juf Arinda stelt zich binnenkort aan ons voor.

Juf D. (Dieke) Scheurwater

is in 2023 trainer in Kesteren, groep B

Juf Dieke stelt zich binnenkort aan ons voor.

Juf W. (Wilma) Groenewegen

is in 2023 trainer in Amersfoort

Juf Wilma heeft ervaring in het onderwijs en het werken met groepen en kan goed aansluiten bij ieder kind. Zij werkt als (kinder)coach en gedragsconsulente bij een hulpverleningspraktijk. 


Juf Wilma vindt het mooi en is er goed in om kinderen hun kwaliteiten te laten zien en zelfvertrouwen te stimuleren. Op die manier heeft ze meerdere succesvolle zomertrainingen gegeven. 

Jou staat een leuk welkom en twee leerzame dagen te wachten!

Juf E. (Ellen) Kroon

is in 2023 trainer in Amersfoort

Juf Ellen stelt zich voor. Ze gaat in 2023 samen met juf Wilma een training verzorgen in Amersfoort.

Ik ben juf Ellen en net als juf Wilma werkzaam in in de hulpverlening. Daar ben ik het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich bij ons willen aanmelden. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in de jeugdzorg. Het werken met jongeren vind ik erg mooi om te doen. Naast dat ik serieus met jullie aan de slag wil gaan, zullen jullie bij mij ook gezelligheid en humor terugzien. Ik hoop dat ik jullie kan helpen om de overstap naar de middelbare school minder spannend te maken!

Juf G. (Gosine) Roeland

is in 2023 trainer in Veenendaal

Als groepsleerkracht heb ik ervaring met lesgeven in verschillende groepen. Ik geef momenteel les in groep 3 en 8. Met vrijwilligerswerk zet ik me juist weer in voor pubers. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas en zichzelf durven zijn. Ik vind het mooi om kinderen in de zomertraining handvatten mee te geven voor de overstap naar het VO, zodat ze steviger in hun schoenen staan. Ik doe dit graag met een stukje gezelligheid en humor. Ik werk graag doelgericht en ik denk dat dit ook zal helpen persoonlijke leerdoelen vorm te geven. Ik kijk al uit naar de zomertraining!

Meester I. (Izak) van Vuuren

is in 2023 trainer in Veenendaal

Ik ben meester Izak en ik werk in de hulpverlening voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik mag voor mijn werk mensen thuis bezoeken en ondersteunen in allerlei uitdagingen die het leven kan geven. Ook sociale vaardigheden zijn nodig om je staande te kunnen houden in deze maatschappij. Ik heb in de jeugdhulpverlening gewerkt en ben mentor bij catechisatie voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Ik ga graag samen met jullie op ontdekkingsreis. Om te kijken wat jullie al goed kunnen en om met elkaar te verbeteren wat nog moeilijk kan zijn voor jou. Ik hoop dat ik jou met humor, warmte en gezelligheid een zetje mag geven om met vertrouwen naar het voortgezet onderwijs te gaan! 

Juf J.J. (Janneke) Visser

is in 2023 trainer in Rotterdam

Juf Janneke traint vanaf 2016. Zij is groepsleerkracht en intern begeleider op een basisschool. Juf Janneke heeft jarenlange ervaring (met SOVA) in verschillende groepen van het basisonderwijs in binnen- en buitenland. Zij wil samen met kinderen ontdekken wat het beste voor hen is. Hoe ga je met elkaar om en wat is sociaal vaardig gedrag?

Juf Janneke is deskundig. Zij volgde opleidingen, waaronder een Master SEN, op het gebied van gedrag, leren, interne begeleiding, communicatie en samenwerkend leren. Deze juf heeft oog voor elk individu en je zult je bij haar snel op je gemak voelen.

Vacature

is in 2023 trainer in Rotterdam

We zijn op zoek naar een trainer voor Rotterdam.

Juf A. (Anna) Meijering

is in 2023 trainer in Gorinchem

Juf Anna gaat weer een zomertraining geven in Gorinchem. Ze geniet dagelijks van kinderen op de basisschool waar ze al jaren werkt. Deze juf was eerst leerkracht en is nu rt'er en kindercoach. Zij weet hoe ze je écht kan bereiken. Ze heeft oog en hart voor elke leerling die iets extra's nodig heeft. Je zal je bij haar zeker gezien en gehoord voelen. Alles wat je wilt delen en bespreken is oké. Je mag helemaal zijn wie je bent! Juf Anna ziet er naar uit dat door de zomertraining jouw zelfvertrouwen groeit, zodat je opbloeit en een frisse start maakt op de nieuwe school. Hartelijk welkom bij juf Anna in Gorinchem!

Meester G. (Gerard) Baan

is in 2023 trainer in Gorinchem

Meester Gerard traint sinds 2020. Hij werkt 6 jaar als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast geeft hij leiding aan een jeugdvereniging voor jongeren in de leeftijd van 14-15 jaar.

Deze meester heeft oog en hart voor elk kind. Hij zoekt voortdurend naar talenten bij kinderen. Elk kind is anders en tegelijk is elk kind even belangrijk.

Vind je het spannend om naar het VO te gaan? Graag steunt meester Gerard je om met meer zelfvertrouwen de overstap te maken. Hij ontmoet jou graag!

Juf M.M. (Marieke) van de Werken

is in 2023 trainer in Zaltbommel

Juf Marieke stelt zichzelf aan u en jou voor:

Als coach van de satellietklas begeleid ik sinds 2020 jongeren op de Gomarus met dingen die ze moeilijk vinden op school. Het is geweldig om te zien dat jongeren zoveel kwaliteiten in zich hebben, waardoor het hen lukt om moeilijke stapjes te zetten. Door de jaren heen als coach op de werkvloer en hulpverlener in gezinnen heb ik veel ervaring opgedaan met het geven van psycho-educatie, sova-trainingen en individuele begeleiding van kinderen en jongeren. Dit wil ik graag gebruiken om nieuwe leerlingen te helpen bij de spannende stap naar het VO! Ik heb er zin in! 

Juf E. (Betty) van Trigt

is in 2023 trainer in Zaltbommel

Juf Betty gaat voor de derde keer de zomertraining geven. Zij stelt zich aan u en jou als volgt voor:


Ik geef les in het basisonderwijs. Wanneer kinderen voor het eerst naar school komen, in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, is dat heel spannend. Het is belangrijk dat kinderen het fijn vinden in de groep en zich veilig voelen. Daarbij wil ik jou helpen om deze overstap te maken van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs.

 

Hartelijk welkom bij juf Betty in Zaltbommel!

Meester T. (Thomas) Izelaar

is in 2023 trainer in Gouda

Ik hoop dit jaar te starten als trainer. Ik werk nu ongeveer zeven jaar in het voortgezet onderwijs. Daar geef ik wiskunde en sinds dit jaar geef ik ook godsdienst. Daarnaast ben ik al jaren met veel plezier mentor. Eerst een aantal jaar van de brugklas, en nu twee jaar van de tweede klas. In mijn werk als brugklasmentor heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Een grote stap die voor veel leerlingen spannend is. Ik wil de kinderen die deelnemen aan de training graag helpen om die overstap zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik geef ook al een aantal jaar ‘Samen Sterk’ (Rots & Water). In deze training ben ik ook veel bezig met sociale vaardigheden. Deze ervaring hoop ik te gebruiken in de trainingen. Ik wil er alles aan doen om jullie fijne dagen en een fijne start te geven. 

Juf J. (Jeanine) Dekker

is in 2023 trainer in Gouda

Juf Jeanine heeft 5 jaar werkervaring als groepsleerkracht op de basisschool. 


Ze heeft oog voor de verschillende talenten van ieder kind. Samen met jou gaat ze op zoek hoe je deze eigenschappen kunt gebruiken om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. 


Dit doet ze door er voor je te zijn en actief aan de slag te gaan zodat je met meer zelfvertrouwen de stap kunt maken.

Van harte welkom bij juf Jeanine!

Juf A. (Annemarie) van 't Hol

is in 2023 trainer in Uddel

Juf Annemarie stelt zich voor. Zij traint in 2023 opnieuw in Uddel.  Ik ben juf Annemarie. Ik werk al 5 jaar in het voortgezet onderwijs en geef les op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Uddel. Daar geef ik wiskunde en Engels. Dit doe ik met heel veel plezier, maar het belangrijkste vind ik om leerlingen een veilige plek te geven. Ik ben ook klassencoach en merk dat veel leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs best spannend vinden. Daarom lijkt mij dit een hele mooie manier om jullie te helpen iets van die spanning weg te nemen, zodat jullie kunnen genieten van de periode op het voortgezet onderwijs!

Juf L. (Linda) Groenewegen

is in 2023 trainer in Uddel

Juf Linda stelt zich voor. Zij gaat in 2022 weer trainen in Uddel.

Ik ben juf Linda. Sinds 2015 werk ik in het basisonderwijs. Ik heb ervaring in groep 7, groep 3 en groep 4. 

In mijn werk zie ik dat het voor kinderen erg belangrijk is om een veilige plek te hebben waar ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Uit ervaring weet ik dat het voor sommige kinderen heel spannend is om de overstap te maken naar een andere school. Daarom lijkt het me heel mooi om hier bij te kunnen helpen! 


Hartelijk welkom bij juf Annemarie en juf Linda in Uddel!

Juf A. (Avelien) Geneugelijk

is in 2023 trainer in Rijssen

Juf Avelien traint sinds 2021 en stelt zich voor:

Ik ben leerkracht van groep 8 op het Speciaal(basis)onderwijs.  Al jaren mag ik mijn kinderen begeleiden naar het Voortgezet Onderwijs. 

Ik zie vaak de onzekerheid, maar ook het enthousiasme om naar de nieuwe school te gaan. Ik vind het belangrijk dat kinderen de overstap goed kunnen maken en daarom wil ik jullie graag helpen om dit op een goede manier te doen. Ik kan een goede, veilige leeromgeving bieden waarbij ik de eigen verantwoordelijkheid belangrijk vind. Ik heb er zin in om jou te ontmoeten!

Hartelijk welkom bij juf Avelien in Rijssen!

Juf W. (Willemien) Freeke

is in 2023 trainer in Rijssen

Juf Willemien stelt zich binnenkort aan u en jou voor.

Meester M. (Menno) Wisse

is in 2023 trainer in Apeldoorn

Vanaf 2019 traint meester Menno. Hij werkt als mentor en  docent op de JFSG in Apeldoorn.

Veel gesprekken heeft hij de afgelopen jaren gevoerd met leerlingen die net als jij op een nieuwe school zijn begonnen.

Meester Menno vindt het belangrijk dat jij straks op een fijne en ontspannen manier kunt starten. Samen met jou wil hij er aan werken dat je zelfverzekerd je nieuwe school binnen stapt!

We zijn blij dat we met meester Menno kunnen samenwerken met iemand die de JFSG van binnenuit kent!

Juf N. (Nelleke) v.d. Bosch

is in 2023 trainer in Apeldoorn

Binnenkort stelt juf Nelleke zich aan ons voor!

Juf M. (Marinelle) Stoter

is in 2023 trainer in Kampen

Juf Marinelle heeft ruime ervaring in het basisonderwijs. Zij gaf les aan kleuters, middenbouw en is intern begeleider geweest van de bovenbouw. Ook is zij jaren sociale veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon geweest. Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van sociale vaardigheidstrainingen. 

Juf Marinelle heeft al eerder de zomertraining in Kampen gegeven en staat ook dit jaar weer klaar voor de deelnemers met ons mooie programma.  De juf weet uit haar ervaringen dat veiligheid en vertrouwen de basis zijn voor leren, ontwikkelen en groeien. Je zult je niet alleen bij haar op je gemak voelen, maar ook veel van haar leren. Van harte welkom! 

Meester R. (Rolf) Wassink

is in 2023 trainer in Kampen

Meester Rolf is mentor geweest in Gouda op het Driestar College en is nu in Kampen op de Pieter Zandt mentor. 

Hij is daar ook gymdocent en geeft vooral les aan klas 1&2. De Pieter Zandt is bekend terrein voor hem en dat helpt om je goed voor te bereiden op de schooltijd op de Pieter Zandt Vanuit de gymzaal kent hij spanningen in sociale situaties en hoopt daar iets over te leren aan de kinderen die van hem les krijgen. Als student heeft hij lesgegeven op het Ichthus College in Kampen en op de Pieter Zandt op Urk en op 2 basisscholen in Kampen en Lelystad.

We zien meester Rolf als een bekwame trainer waar je veel van zult leren. Hartelijk welkom!

Meester J.J. (Jacob-Jan) Bos

is in 2023 trainer op Urk

Binnenkort stelt meester Jacob-Jan zich aan u en jou voor.

Vacature

is in 2023 trainer op Urk

We zijn op zoek naar een trainer voor Urk.