De SOVASPECIALIST

 ZOMERTRAINING 'Klaar voor de start' voor a.s. brugklasleerlingen

Maak kennis met ons 

Het hoofdkwartier

Meester P.W.J. (Peter) van Vuuren

is sinds 2010 COÖRDINATOR en leidt het hoofdkwartier

Meester Peter werkt ruim 25 jaar in het onderwijs en is vanaf het begin coördinator van de zomertrainingen. Met een gevoel van verantwoordelijkheid en met overtuiging dat de zomertraining brugklasleerlingen een stap verder brengt, zorgt hij voor de aansturing. 

Hij is ambulant begeleider voor passend onderwijs met specialisaties gedrag, communicatie en groepsdynamiek. Peter volgde verschillende Post-HBO-opleidingen. Hij is gecertificeerd trainer & coach bij het internationale Process Communication Model®.

Peter leidt 'het hoofdkwartier', organiseert achter de schermen en bezoekt de locaties tijdens de trainingsdagen.

Meester J.W. (Jan Willem) Ruitenberg

is in 2022 coördinerend trainer in Kesteren en Amersfoort

Vanaf 2019 traint meester Jan Willem. Hij heeft ruime ervaring als mentor en docent in het voortgezet onderwijs.

Voor deze meester is het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Hij is betrokken op leerlingen die extra zorg nodig hebben. Omdat hij al veel gesprekken gevoerd heeft met leerlingen, weet hij uitstekend wat er in hun harten omgaat. Jan Willem zal op een rustige, positieve en vriendelijke manier de ouderbijeenkomst en diplomering in Kesteren en Amersfoort leiden. We vertrouwen hem dit van harte toe, mede door zijn ervaring als trainer. 

We zijn blij dat we met meester Jan Willem kunnen samenwerken met iemand die het VO van binnenuit kent.

Juf K. (Karita) Teerds

is in 2022 coördinerend trainer in Veenendaal

Juf Karita is een gedreven groepsleerkracht en trainer voor sociale vaardigheden. Sinds 2016 heeft deze gezellige en spontane juf een plaats in ons team. Zij heeft de Master SEN Gedrag gehaald, waaruit haar affiniteit met de doelgroep blijkt. Juf Karita heeft de zomertraining meerdere keren gegeven en coacht vanuit die ervaring nu al enkele jaren de trainers in Veenendaal. Zij zal op deze locatie opnieuw de ouderbijeenkomst en diplomering verzorgen. We dragen deze activiteiten met een gerust hart aan haar over door haar jarenlange ervaring en prettige contactname. Ouders en deelnemers staan een warme en spontane ontvangst te wachten. 

Juf M.L. (Machteld) de Jong

is in 2022 coördinerend trainer in Rotterdam en Gouda

Juf Machteld traint sinds 2017. Zij is docente Zorg & Welzijn op het voortgezet onderwijs en heeft ervaring als leerkracht groep 8. 

Deze talentvolle docente en trainer verstaat de kunst van evenwichtige communicatie. Zij voelt onzekerheid haarfijn aan en werkt ook graag doelgericht aan sociale vaardigheden. Zij neemt haar taak als coördinerend trainer serieus en coacht trainers op locaties. Ouders en deelnemers zullen zich op hun gemak voelen bij deze juf. Zij verzorgt dit jaar in  Rotterdam en Gouda de ouderbijeenkomst en diplomering en kan vertellen vanuit haar eigen ervaringen als trainer. U staat een warm welkom te wachten. 

Juf N. (Nelleke) Slieker

is in 2022 coördinerend trainer in Gorinchem

Juf Nelleke is orthopedagoog in het speciaal onderwijs. 

Zij geniet van elk stapje dat een kind maakt, soms na een lange tijd! Geduldig, enthousiast, kundig en met humor doet deze juf haar werk. 

Samen genieten en successen vieren, doorzetten als het moet en altijd een mogelijkheid zoeken, daar staat zij voor. 

Juf Nelleke heeft achterliggende jaren meerdere zomertrainingen gegeven. 

Vanuit die ervaring coördineert ze in 2022 de zomertraining in Gorinchem. U staat een prettig en hartelijk welkom te wachten. 

Meester H. (Erik) v.d. Hardenberg

is in 2022 coördinerend trainer in Zaltbommel

Vanaf 2016 hebben we ook meester Erik in ons team. Hij coacht in Zaltbommel de trainers en gaat daar ook de ouderbijeenkomst en diplomering verzorgen. Meester Erik heeft ruime ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Inmiddels heeft hij al veel leerlingen van groep 8 begeleid bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. In 2006 behaalde meester Erik een certificaat voor sociale vaardigheidstrainer. Erik is een rustige maar gedreven trainer met veel ervaring,  die met SOVA op zijn basisschool al voor veel kinderen een steun in de rug is geweest. Fijn als u met meester Erik wilt kennismaken, van harte welkom!

Meester R.G.J. (Reinoud) ten Hove

is in 2022 coördinerend trainer in Rijssen en Apeldoorn

Meester Reinoud gaat dit jaar op 2 locaties de zomertraining coördineren: Rijssen en Apeldoorn. 

Hij  is docent bewegingsonderwijs op deze scholen. Ook geeft hij al een aantal jaren sociale vaardigheidstrainingen op de locatie in Apeldoorn. Daarnaast is hij verschillende jaren betrokken geweest bij de leerlingenzorg en heeft hij zelf enkele zomertrainingen gegeven. 

Hij ziet het als een mooie uitdaging om nu de ouderbijeenkomsten en diplomeringen te leiden en klaar te staan voor trainers en deelnemers. U staan mooie en fijne bijeenkomsten te wachten, hartelijk welkom! 

Juf W. (Wilma) Groenewegen

is in 2022 coördinerend trainer in Uddel, Urk en Kampen

Juf Wilma gaat 3 locaties coördineren. Ze heeft ervaring in het onderwijs en het werken met groepen en kan goed aansluiten bij ieder kind. Juf Wilma werkt als (kinder)coach en gedragsconsulente bij een hulpverleningspraktijk. Ze vindt het mooi en is er goed in om kinderen hun kwaliteiten te laten zien en zelfvertrouwen te stimuleren. Op die manier heeft ze meerdere succesvolle zomertrainingen gegeven. 

Ze heeft er zin in om ouderbijeenkomsten en diplomeringen te leiden en de trainers te coachen vanuit haar eigen ervaring als trainer van 'Klaar voor de start'. 

Hartelijk welkom!

De trainers

Meester H. (Hendrik) Vlastuin

is in 2022 trainer in Kesteren, groep A

Vanaf 2016 is er de ervaren trainer meester Hendrik. Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Met plezier naar school gaan: dat staat voor hem bovenaan; 'en dan komt het leren vanzelf'.

In 2010 behaalde meester Hendrik een certificaat voor sociale vaardigheidstrainer en in 2017 bij Rehoboth Dienstverlening het certificaat 'Faalangsttrainer'.

Meester Hendrik is een betrokken en doortastend trainer die niet zal rusten voordat hij de jongens en meisjes hun sterke sociale kant heeft laten zien. Bij hem ervaar je dat je jezelf mag zijn én ontdekken. Voel je welkom!

Juf J. (Jeanette) Harbers

is in 2022 trainer in Kesteren, groep A

Al meer dan 30 jaar werk ik met veel plezier in het onderwijs. Zowel in het Basisonderwijs ( groep 2 t/m 8 ) als in het Voortgezet onderwijs ( LWO0 ). Na de Pabo heb ik de Post HBO Remedial Teacher / Interne Begeleiding gedaan. Sinds 2016 heb ik een eigen RT praktijk  en begeleid ik  leerlingen met allerlei zorgvragen. Mijn specialisatie is vooral Rekenen en Dyscalculie. 

Ik vind het een uitdaging om leerlingen te helpen, hen te laten groeien in hun zelfvertrouwen, zodat ze vaardiger worden in sociale situaties. Daarom heb ik mij ook aangemeld als trainer van de Zomertraining “Klaar voor de start” en kijk uit naar twee hele fijne en positieve trainingsdagen. Van Harte welkom! 

Juf M. (Marianne) Zondag

is in 2022 trainer in Kesteren, groep B

Juf Marianne werkt alweer enige tijd op het Van Lodenstein College in Kesteren. Zij is onderwijsassistente in de integratie klas en vervangt momenteel de mentor omdat zij met verlof is. We zijn blij dat iemand vanuit het VO trainer wil zijn.

Voordat juf Marianne op het VLC ging werken, heeft zij ervaring opgebouwd in de jeugdzorg. Ze heeft gewerkt met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Daarnaast heeft zij ook ervaring met psycho-educatie, sociale vaardigheidstrainingen en individuele begeleiding van leerlingen.

Jullie zijn hartelijk welkom bij juf Marianne. We verwachten een prettig contact tussen jullie en haar. 

Juf L. (Lineke) Blankestijn

is in 2022 trainer in Kesteren, groep B

Ik werk al weer ruim 12 jaar op het VLC in Kesteren als mentor van de Integratieklas. 

Ieder jaar ontmoet ik leerlingen die van het basisonderwijs op onze school hun plekje proberen te vinden. Veel van deze leerlingen heb ik mogen begeleiden.

Dit is best spannend. Graag wil ik je kennis laten maken met het VO. Dit kan je ontzettend helpen en geeft je vast een inkijkje hoe het straks zal zijn. Je bent dan alvast een beetje voorbereid en dat geeft rust en ontspanning. We bieden je een veilige plek waar serieus werken en plezier hebben goed samen kunnen gaan. Ik vind het leuk je straks te mogen te ontmoeten. We hebben er zin in. Voel je welkom.

Juf L. Linda de Vries

is in 2022 trainer in Kesteren, groep C

Juf Linda gaat in 2022 opnieuw zomertrainingen verzorgen. Dit jaar in Kesteren en Apeldoorn

Deze juf heeft ruime ervaring als groepsleerkracht, sociale vaardigheidstrainer, intern begeleider en teamleider op een basisschool. Ze doet haar werk met enthousiasme en een grote betrokkenheid op leerlingen die iets extra's nodig hebben. Uit de verschillende opleidingen en cursussen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling blijkt haar ruime interesse. Deze enthousiaste en vrolijke juf zal je steunen om tijdens de training jezelf te zijn. 

Een veilige en positieve sfeer staan voor haar op nummer één!

Juf N. (Nelleke) Karens

is in 2022 trainer in Kesteren, groep C

Juf Nelleke is een gedreven en enthousiaste groepsleerkracht in de bovenbouw. Met rust en gezelligheid in de groep geeft ze met plezier les. 

In haar groep werkt ze op sociaal-emotioneel vlak met de methode ‘Zie eens’ van PCM. Daarnaast heeft zij de Kanjer-basistraining gevolgd en past ze deze kennis toe in de praktijk. 

Ze vindt het erg belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn en geeft een kind hierin graag doelgericht handvatten. Je zult dit merken tijdens de zomertraining. 

Van harte welkom!

Meester H.F. (Erik) Ebbers

is in 2022 trainer in Veenendaal

Vanaf 2018 traint meester Erik.

Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht en gedragsspecialist op een basisschool.

Voor meester Erik staat het welbevinden van kinderen bovenaan. Naast het lesgeven wordt hij gewaardeerd om zijn doeltreffende individuele kindgesprekken. Samen met collega's stimuleert hij het zelfvertrouwen. 

Hij ziet graag dat leerlingen in een veilig klimaat tot leren komen. Het slogan van meester Erik is: 'Wie nooit fouten heeft gemaakt, heeft nooit iets geleerd'. 

Van harte welkom bij deze rustige en duidelijke meester!

Juf G. (Gerdina) van Horssen

is in 2022 trainer in Veenendaal

Juf Gerdina heeft ervaring met de zomertrainingen

Deze bevlogen groepsleerkracht heeft oog en hart voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Zij knokt voor een goede sfeer in een groep. 

Ze zal er alles aan doen om groep en individu aan elkaar te verbinden. Enkele jaren geleden behaalde juf Gerdina certificaten voor sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen en ze geeft SOVA op de basisschool waar zij werkt. Ze geeft ook les op het voortgezet onderwijs!

Bij deze hard werkende juf zul je je veilig en gesteund voelen 'om de brug naar de brugklas minder steil te maken'!

Juf. H.G. (Henrike) van Laar

is in 2022 trainer in Veenendaal, groep B

Juf Henrike is orthopedagoog binnen het speciaal (basis)onderwijs. Hier ziet ze dat de overstap naar het voortgezet onderwijs voor veel kinderen leuk, maar ook best spannend is. Ze geniet ervan elk kind de benodigde persoonlijke aandacht te geven, zodat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt in de groep. Wat is het fijn als we samen nieuwe dingen kunnen leren! Geduld, enthousiasme, doordacht handelen en persoonlijke aandacht beschrijven juf Henrike in haar werk. Samen onze sterke kanten ontdekken en leren inzetten, daar gaat ze voor! 

Zo kan elk kind met een stevig steuntje in de rug met zelfvertrouwen naar het voorgezet onderwijs!

Juf G. (Gosine) Roeland

is in 2022 trainer in Veenendaal, groep B

Als groepsleerkracht heb ik ervaring met lesgeven in verschillende groepen. Ik geef momenteel les in groep 3 en 8. Met vrijwilligerswerk zet ik me juist weer in voor pubers. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas en zichzelf durven zijn. Ik vind het mooi om kinderen in de zomertraining handvatten mee te geven voor de overstap naar het VO, zodat ze steviger in hun schoenen staan. Ik doe dit graag met een stukje gezelligheid en humor. Ik werk graag doelgericht en ik denk dat dit ook zal helpen persoonlijke leerdoelen vorm te geven. Ik kijk al uit naar de zomertraining!

Juf H. (Heleen) Bal

is in 2022 trainer in Rotterdam

Juf Heleen traint sinds 2021 en stelt zich voor:

Ik werk als juf in groep 7/8 van het speciaal basisonderwijs. Daar werken we veel aan de sociale vaardigheden van kinderen, waardoor ik weet hoe belangrijk dat is. 

Daarom wil ik jullie heel graag helpen om straks met meer vertrouwen in jezelf naar de middelbare school te gaan. 

Samen gaan we ontdekken wat jouw sterke kanten zijn en hoe je deze kunt inzetten en gebruiken. Ik heb er heel veel zin in en kijk ernaar uit om je tijdens de training te ontmoeten!

Hartelijk welkom bij juf Heleen in Rotterdam!

Juf A. (Avelien) Geneugelijk

is in 2022 trainer in Rotterdam

Juf Avelien traint sinds 2021 en stelt zich voor:

Ik ben leerkracht van groep 8 op het Speciaal(basis)onderwijs.  Al jaren mag ik mijn kinderen begeleiden naar het Voortgezet Onderwijs. 

Ik zie vaak de onzekerheid, maar ook het enthousiasme om naar de nieuwe school te gaan. Ik vind het belangrijk dat kinderen de overstap goed kunnen maken en daarom wil ik jullie graag helpen om dit op een goede manier te doen. Ik kan een goede, veilige leeromgeving bieden waarbij ik de eigen verantwoordelijkheid belangrijk vind. Ik heb er zin in om jou te ontmoeten!

Hartelijk welkom bij juf Avelien in Rotterdam!

Juf A. (Anna) Meijering

is in 2021 trainer in Gorinchem

Juf Anna gaat weer een zomertraining geven in Gorinchem. Ze geniet dagelijks van kinderen op de basisschool waar ze al jaren werkt. Deze juf was eerst leerkracht en is nu rt'er en kindercoach. Zij weet hoe ze je écht kan bereiken. Ze heeft oog en hart voor elke leerling die iets extra's nodig heeft. Je zal je bij haar zeker gezien en gehoord voelen. Alles wat je wilt delen en bespreken is oké. Je mag helemaal zijn wie je bent! Juf Anna ziet er naar uit dat door de zomertraining jouw zelfvertrouwen groeit, zodat je opbloeit en een frisse start maakt op de nieuwe school. Hartelijk welkom bij juf Anna in Gorinchem!

Meester G. (Gerard) Baan

is in 2022 trainer in Gorinchem

Meester Gerard traint sinds 2020. Hij werkt 6 jaar als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast geeft hij leiding aan een jeugdvereniging voor jongeren in de leeftijd van 14-15 jaar.

Deze meester heeft oog en hart voor elk kind. Hij zoekt voortdurend naar talenten bij kinderen. Elk kind is anders en tegelijk is elk kind even belangrijk.

Vind je het spannend om naar het VO te gaan? Graag steunt meester Gerard je om met meer zelfvertrouwen de overstap te maken. Hij ontmoet jou graag!

Juf M.M. (Marieke) van de Werken

is in 2022 trainer in Zaltbommel, groep A

Juf Marieke stelt zichzelf aan u en jou voor:

Als coach van de satellietklas begeleid ik sinds 2020 jongeren op de Gomarus met dingen die ze moeilijk vinden op school. Het is geweldig om te zien dat jongeren zoveel kwaliteiten in zich hebben, waardoor het hen lukt om moeilijke stapjes te zetten. Door de jaren heen als coach op de werkvloer en hulpverlener in gezinnen heb ik veel ervaring opgedaan met het geven van psycho-educatie, sova-trainingen en individuele begeleiding van kinderen en jongeren. Dit wil ik graag gebruiken om nieuwe leerlingen te helpen bij de spannende stap naar het VO! Ik heb er zin in! 

Meester A. (Anton) de Bruijn

is in 2022 trainer in Zaltbommel, groep A

Vanaf 2020 doet ook meester Anton mee als trainer.

Hij werkt al jaren met veel enthousiasme in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast dat hij leerlingen van groep 8 naar het juiste niveau op het voortgezet onderwijs begeleidt, vindt hij het ook belangrijk dat ze het daar goed naar hun zin hebben en met een goed gevoel starten.

Zijn enthousiasme en betrokkenheid zullen bijdragen aan een fijne en waardevolle training. Met hem als trainer zullen jongeren echt geholpen worden om op het voortgezet onderwijs met een gerust hart en vol vertrouwen te starten. Je bent zondermeer welkom bij meester Anton!

Juf E. (Betty) van Trigt

is in 2022 trainer in Zaltbommel, groep B

Juf Betty gaat voor de tweede keer de zomertraining geven. Zij stelt zich aan u en jou als volgt voor:Ik geef les in het basisonderwijs. Wanneer kinderen voor het eerst naar school komen, in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, is dat heel spannend. Het is belangrijk dat kinderen het fijn vinden in de groep en zich veilig voelen. Daarbij wil ik jou helpen om deze overstap te maken van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs.

 

Hartelijk welkom bij juf Betty in Zaltbommel!

Meester D. (Erik) Bettink

is in 2022 trainer in Zaltbommel, groep B

Meester Erik traint dit jaar voor het eerst. Hij werkt inmiddels 8 jaar in het basisonderwijs, als leerkracht (bewegingsonderwijs) en teamleider. 

Voor deze meester is het belangrijk dat alle kinderen op school in een veilig leer- en leefklimaat kunnen leren. 

Hij vindt het daarom belangrijk dat de spannende overstap naar de nieuwe school goed zal gaan. Daar wil hij jou bij helpen. De meester wordt enthousiast om samen nieuwe dingen te leren en te bereiken. Hij ziet er naar uit om jou te ontmoeten. 

Hartelijk welkom bij meester Erik in Zaltbommel!

Meester T. (Thomas) Izelaar

is in 2022 trainer in Gouda, groep A

Ik hoop dit jaar te starten als trainer. Ik werk nu ongeveer zeven jaar in het voortgezet onderwijs. Daar geef ik wiskunde en sinds dit jaar geef ik ook godsdienst. Daarnaast ben ik al jaren met veel plezier mentor. Eerst een aantal jaar van de brugklas, en nu twee jaar van de tweede klas. In mijn werk als brugklasmentor heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Een grote stap die voor veel leerlingen spannend is. Ik wil de kinderen die deelnemen aan de training graag helpen om die overstap zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik geef ook al een aantal jaar ‘Samen Sterk’ (Rots & Water). In deze training ben ik ook veel bezig met sociale vaardigheden. Deze ervaring hoop ik te gebruiken in de trainingen. Ik wil er alles aan doen om jullie fijne dagen en een fijne start te geven. 

Juf J.J. (Janneke) Visser

is in 2022 trainer in Gouda, groep A

Juf Janneke traint vanaf 2016. Zij is groepsleerkracht en intern begeleider op een basisschool. Juf Janneke heeft jarenlange ervaring (met SOVA) in verschillende groepen van het basisonderwijs in binnen- en buitenland. Zij wil samen met kinderen ontdekken wat het beste voor hen is. Hoe ga je met elkaar om en wat is sociaal vaardig gedrag?

Juf Janneke is deskundig. Zij volgde opleidingen, waaronder een Master SEN, op het gebied van gedrag, leren, interne begeleiding, communicatie en samenwerkend leren. Deze juf heeft oog voor elk individu en je zult je bij haar snel op je gemak voelen.

Meester K.J. (Klaas) Roggeveen

is in 2022 trainer in Gouda, groep B

Meester Klaas traint dit jaar voor het eerst.

Hij werkt al 19 jaar in het voortgezet onderwijs. De eerste 16 jaar heeft hij Duits op het VMBO gegeven. In die tijd was hij ook mentor van 1e en 2e klassers. De afgelopen 3 jaar werkt hij in de trajectgroepen. Dat is een afdeling binnen de school met hele kleine klassen. In deze klassen zitten leerlingen die behoefte aan extra aandacht en ondersteuning en volgen een eigen planning. Samen met de leerlingen werkt hij aan kleine doelen en op die manier aan persoonlijke groei. Iedere leerling op zijn eigen manier en tempo. Hij weet hoe belangrijk het is dat je je veilig voelt op school en wil dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Daarom wil hij zich ook tijdens de zomertraining heel graag inzetten voor kinderen die de overstap spannend vinden en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hij heeft er zin in! Dus misschien tot ziens

Juf J. (Jeanine) Dekker

is in 2022 trainer in Gouda, groep B

Juf Jeanine heeft 5 jaar werkervaring als groepsleerkracht op de basisschool. 


Ze heeft oog voor de verschillende talenten van ieder kind. Samen met jou gaat ze op zoek hoe je deze eigenschappen kunt gebruiken om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. 


Dit doet ze door er voor je te zijn en actief aan de slag te gaan zodat je met meer zelfvertrouwen de stap kunt maken.

Van harte welkom bij juf Jeanine!

Meester A. (Albert) Verbaan

is in 2022 trainer in Amersfoort, groep A

Meester Albert gaat ook dit jaar weer een training verzorgen. Hij heeft gewerkt in het voortgezet onderwijs als mentor en docent godsdienst en werkt nu op het MBO. 

Persoonlijke gesprekken met leerlingen ervaart deze meester als waardevol. Hij werkt met grote betrokkenheid aan het welbevinden. Graag ziet hij dat je je veilig voelt; goed gezien en begeleid wordt. 

Met de training wil meester Albert een wegwijzer zijn in de nieuwe wereld van het voortgezet onderwijs. Voel je welkom om mét hem van start te gaan!

Meester B. (Bertus) Fokker

is in 2022 trainer in Amersfoort, groep A

Ik werk sinds 2014 als meester een basisschool. Later ben ik ook gym gaan geven. Met name bij gym kom je vaak situaties tegen die voor kinderen ingewikkeld zijn. Denk aan: winnen versus verliezen, eerlijk of niet eerlijk spelen en omgaan met je eigen grenzen. Dat zijn thema’s waar ik graag met kinderen over nadenk. Ook wil ik altijd graag zorgen dat alle kinderen zich vrij en veilig voelen om te delen wat ze belangrijk vinden. Ik help je graag op weg met het trainen van sociale  vaardigheden!

Juf J. (Janneke) Schouten

is in 2022 trainer in Amersfoort, groep B

Juf Janneke gaat ook dit jaar weer voor ons trainen; nu in Amersfoort. Deze juf heeft ervaring met het geven van sociale vaardigheidstrainingen in het basisonderwijs. Ze is psycholoog en orthopedagoog en is vanuit die rol sterk betrokken op het individuele welzijn van kinderen en jongeren. Als geen ander kan juf Janneke jou helpen om te ervaren dat je mag zijn wie je bent. Je zult je snel op je gemak voelen bij haar en actief aan de slag gaan met de rollenspellen.  Juf Janneke is enthousiast over de trainingen en ziet er naar uit om jou te ontmoeten. Hartelijk welkom bij juf Janneke!

Juf E. (Ellen) Kroon

is in 2022 trainer in Amersfoort, groep B

Juf Ellen stelt zich voor. Ze gaat in 2022 samen met juf Janneke een training verzorgen in Amersfoort.

Ik ben juf Ellen en net als juf Janneke werkzaam in in de hulpverlening. Daar ben ik het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich bij ons willen aanmelden. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in de jeugdzorg. Het werken met jongeren vind ik erg mooi om te doen. Naast dat ik serieus met jullie aan de slag wil gaan, zullen jullie bij mij ook gezelligheid en humor terugzien. Ik hoop dat ik jullie kan helpen om de overstap naar de middelbare school minder spannend te maken!

Juf A. (Annemarie) van 't Hol

is in 2022 trainer in Uddel

Juf Annemarie stelt zich voor. Zij traint in 2022 in Uddel. 

Ik ben juf Annemarie. Ik werk al 5 jaar in het voortgezet onderwijs en geef les op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Uddel. Daar geef ik wiskunde en Engels. Dit doe ik met heel veel plezier, maar het belangrijkste vind ik om leerlingen een veilige plek te geven. Ik ben ook klassencoach en merk dat veel leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs best spannend vinden. Daarom lijkt mij dit een hele mooie manier om jullie te helpen iets van die spanning weg te nemen, zodat jullie kunnen genieten van de periode op het voortgezet onderwijs!

Juf L. (Linda) Groenewegen

is in 2022 trainer in Uddel

Juf Linda stelt zich voor. Zij gaat in 2022 trainen in Uddel.

Ik ben juf Linda. Sinds 2015 werk ik in het basisonderwijs. Ik heb ervaring in groep 7, groep 3 en groep 4. 

In mijn werk zie ik dat het voor kinderen erg belangrijk is om een veilige plek te hebben waar ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Uit ervaring weet ik dat het voor sommige kinderen heel spannend is om de overstap te maken naar een andere school. Daarom lijkt het me heel mooi om hier bij te kunnen helpen! 


Hartelijk welkom bij juf Annemarie en juf Linda in Uddel!

Juf F. (Femke) Treur

is in 2022 trainer in Apeldoorn, groep A

Juf Femke is vanaf 2013 intern begeleider op een basisschool. Zij heeft na de Pabo de Master Orthopedagogiek gevolgd. In haar eindstage heeft ze ervaring opgedaan in het geven van trainingen. Zij geeft SOVA op de basisschool en al meerdere jaren de zomertraining. Ze geniet er van om op een gevoelvolle manier samen te oefenen en te trainen.

Zo ontdekken de deelnemers met haar nieuwe mogelijkheden, zodat ze groeien in hun sociale ontwikkeling. Hen staat dan ook een goede voorbereiding en een warm welkom te wachten!

Meester M. (Menno) Wisse

is in 2022 trainer in Apeldoorn, groep A

Vanaf 2019 traint meester Menno. Hij werkt als mentor en  docent op de JFSG in Apeldoorn.

Veel gesprekken heeft hij de afgelopen jaren gevoerd met leerlingen die net als jij op een nieuwe school zijn begonnen.

Meester Menno vindt het belangrijk dat jij straks op een fijne en ontspannen manier kunt starten. Samen met jou wil hij er aan werken dat je zelfverzekerd je nieuwe school binnen stapt!

We zijn blij dat we met meester Menno kunnen samenwerken met iemand die de JFSG van binnenuit kent!

Juf L. (Linda) de Vries

is in 2022 trainer in Apeldoorn, groep B

Juf Linda gaat in 2022 opnieuw zomertrainingen verzorgen. Dit jaar in Kesteren en Apeldoorn.

Deze juf heeft ruime ervaring als groepsleerkracht, sociale vaardigheidstrainer, intern begeleider en teamleider op een basisschool. Ze doet haar werk met enthousiasme en een grote betrokkenheid op leerlingen die iets extra's nodig hebben. Uit de verschillende opleidingen en cursussen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling blijkt haar ruime interesse. Deze enthousiaste en vrolijke juf zal je steunen om tijdens de training jezelf te zijn. Een veilige en positieve sfeer staan voor haar op nummer één!

Juf H. (Henrike) v.d. Dikkenberg

is in 2022 trainer in Apeldoorn, groep B

Ik ben juf Henrike. In mijn werk als groep 8-leerkracht geniet ik van de contacten met kinderen. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn bij mij in de groep. Mijn werk houdt o.a. in dat ik mijn leerlingen begeleid richting het voortgezet onderwijs. Daarbij merk ik dat deze stap voor hen uitdagend en interessant is, maar zeker ook spannend kan zijn.

Ik hoop me er in deze training voor in te zetten om de drempel te verlagen en hen het gevoel te geven dat ze de uitdaging aankunnen. Het lijkt me gaaf als kinderen door deze training met enthousiasme en zelfvertrouwen op hun nieuwe school mogen beginnen! 

Juf M. (Marinelle) Stoter

is in 2022 trainer in Kampen

Juf Marinelle heeft ruimt ervaring in het basisonderwijs. Zij gaf les aan kleuters, middenbouw en is intern begeleider geweest van de bovenbouw. Ook is zij jaren sociale veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon geweest. Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van sociale vaardigheidstrainingen. 

Juf Marinelle heeft al eerder de zomertraining in Kampen gegeven en staat ook dit jaar weer klaar voor de deelnemers met ons mooie programma.  De juf weet uit haar ervaringen dat veiligheid en vertrouwen de basis zijn voor leren, ontwikkelen en groeien. Je zult je niet alleen bij haar op je gemak voelen, maar ook veel van haar leren. Van harte welkom! 

Meester R. (Rolf) Wassink

is in 2022 trainer in Kampen

Meester Rolf ons nieuw in ons team. Hij is mentor geweest in Gouda op het Driestar College en is nu in Kampen op de Pieter Zandt mentor. 

Hij is daar ook gymdocent en geeft vooral les aan klas 1&2. De Pieter Zandt is bekend terrein voor hem en dat helpt om je goed voor te bereiden op de schooltijd op de Pieter Zandt Vanuit de gymzaal kent hij spanningen in sociale situaties en hoopt daar iets over te leren aan de kinderen die van hem les krijgen. Als student heeft hij lesgegeven op het Ichthus College in Kampen en op de Pieter Zandt op Urk en op 2 basisscholen in Kampen en Lelystad.

We zien meester Rolf als een bekwame trainer waar je veel van zult leren. Hartelijk welkom!