De SOVASPECIALIST

 ZOMERTRAINING 'Klaar voor de start' voor a.s. brugklasleerlingen

Maak kennis met onze trainers

Hallo jongens en meisjes,

Wie JULLIE zijn?

Dat weten we nog niet.

We maken vast een keer kennis!

Wie WIJ zijn wij?

Op deze pagina stellen we ons aan jullie voor!

ONZE JUFS

Juf P. (Neline) Adams

is in 2021 trainer in Rijssen 

Juf Neline hoopt in 2021 opnieuw te trainen.

Dit doet ze met passie voor de persoonlijkheden van de jongeren. Iedereen heeft sterkere en zwakkere kanten die continu in ontwikkeling zijn. Haar interesse hiervoor is goed terug te zien in het feit dat zij psychologie studeert. Maar ze heeft ook ervaring opgedaan in de ouderenzorg en met kinderen (met een handicap).

Juf Neline heeft gewerkt als mentorassistent op een school voor VO. Ze wil er graag voor zorgen dat jij open durft te zijn en met een goed gevoel aan de middelbare school begint. 

Juf. L. (Linda) Adriaanse

is in 2021 trainer in Gouda

Juf Linda gaat dit jaar opnieuw een zomertraining verzorgen. Deze bevlogen juf werkt als persoonlijk begeleider op het voortgezet onderwijs met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zij volgde de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en zet zich ook regelmatig als vrijwilliger in om kinderen uit binnen- en buitenland een stap verder te helpen. 


Deze juf zal jou écht zien en begrijpen en de aandacht geven die je nodig hebt. Ze helpt je graag een stap verder bij de overstap naar de nieuw school.

Juf A. (Alette) Bijker

is in 2021 trainer in Kampen

Juf Alette hoopt dit jaar voor het eerst de zomertraining te geven in Kampen. Zij heeft oog voor jongeren en wil zich inzetten om samen met hen te werken aan hun ontwikkeling en hun toekomst. Tijdens haar studie Social Work heeft ze verschillende stages gelopen in de jeugdzorg en daarin ook ervaring opgedaan in het werken met groepen.

Deze juf vindt het belangrijk dat er een goede sfeer in de groep is. Een sfeer waar iedereen zich veilig voelt om zich open te stellen en waar oog is voor elkaar. Ze wil jou helpen om de overgang naar het voortgezet onderwijs wat minder groot te maken, zodat jij met vertrouwen het nieuwe schooljaar tegemoet gaat. 


Juf Alette ziet er naar uit je te ontmoeten!

Juf. R. (Rosanne) Boudeling

is in 2021 trainer, locatie nog niet bekend


Juf Rosanne gaat dit jaar weer een zomertraining geven. De locatie is nog niet bekend. Deze betrokken juf heeft oog en hart voor kinderen. Zij werkt binnen de GHZ met mensen met een visuele en auditieve beperking. In haar opleidingen en stages heeft ze ervaringen opgedaan binnen het speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, weerbaarheidstrainingen, dagactiviteitenbegeleiding en woonbegeleiding. Door deze ervaringen weet juf Rosanne maar al te goed dat a.s. brugklasleerlingen niet de enigen zijn die zich onzeker kunnen voelen. 

Sociale vaardigheden kun je trainen en deze juf helpt je graag een stapje verder. Ze ziet er naar uit je te ontvangen met gezonde zenuwen. Ze werkt graag in een fijne sfeer.

Juf M. (Mariëtte) van Galen

is in 2021 trainer in Gouda

Juf Mariëtte werkt ruim 20 jaar op een basisschool. De laatste jaren in de bovenbouw. Daarvoor in verschillende groepen vanaf groep 2 t/m 8. 

Zij is enkele jaren  geleden begonnen met SOVA binnen deze basisschool en heeft daarvoor een certificaat behaald bij Rehoboth Dienstverlening.

Al eerder heeft deze juf trainingen gegeven aan kinderen die een positief duwtje in de rug nodig hebben bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

Zij vindt het belangrijk dat a.s. brugklasleerlingen ervaren dat je mag zijn wie je bent. Ze zal er alles aan doen om je op je gemak te stellen in je nieuwe school. 

Juf G. (Gerdina) van Horssen

is in 2021 trainer in Veenendaal

Juf Gerdina is ook een ervaren trainer.

Deze bevlogen groepsleerkracht heeft oog hart voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en knokt voor een goede sfeer in een groep. Ze zal er alles aan doen om groep en individu aan elkaar te verbinden. Enkele jaren geleden behaalde juf Gerdina certificaten voor sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen en ze geeft SOVA op de basisschool waar zij werkt. 


Bij deze juf zul je je veilig en gesteund voelen 'om de brug naar de brugklas minder steil te maken'. 

Juf. M.J.(Noudine) van Horssen

is in 2021 trainer in Zaltbommel

Juf Noudine gaat in 2020 opnieuw een zomertraining verzorgen. Zij werkt sinds 2011 op de Gomarus. Daar is zij assistent leerlingenzorg en coach voor leerlingen die extra steun nodig hebben.

Zij heeft ruime ervaring als sociale vaardigheidstrainer en faalangst-trainer. Kinderen op hun gemak stellen; hen steunen om zich veilig te voelen is voor deze juf belangrijk om tot ontwikkeling te komen.

Juf Noudine is een rustige en gedreven trainer die er alles aan zal doen om het zelfvertrouwen van de deelnemers te bevorderen. Je zult je welkom voelen bij haar.

We zijn blij dat we met juf Noudine kunnen samenwerken met iemand die de Gomarus van binnenuit kent.

Juf M.L. (Machteld) de Jong

is in 2021 co-trainer in Gouda,

voor de ouderbijeenkomst en diplomering

Juf Machteld traint sinds 2017. Zij is groepsleerkracht van groep 8 op een basisschool. Deze talentvolle leerkracht en trainer verstaat de kunst van evenwichtige communicatie.

Zij voelt onzekerheid haarfijn aan, maar werkt ook graag doelgericht aan sociale vaardigheden. Zij neemt haar taak als trainer serieus en zal de tweedaagse zorgvuldig voorbereiden. Ouders en deelnemers zullen zich serieus genomen voelen door deze juf. Tijdens de ouderbijeenkomst kan zij vertellen vanuit haar eigen ervaringen als trainer. 


Juf Machteld is niet alleen trainer. Zij neemt ook alle aanmeldingen in behandeling en assisteert daarmee de coördinator. 

Juf S. (Sandra) Moree

is in 2021 trainer in Amersfoort

Ook juf Sandra gaat dit jaar weer de zomertraining verzorgen.

Zij heeft de opleiding Social Work afgerond en tijdens haar stages sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen gegeven. Vanaf 2018 is ze mentor integratieklas en zorgassistente op het VLC in Amersfoort.

Juf Sandra werkt graag met leerlingen die nieuw op school komen en de overstap spannend vinden. 


Zij vindt het belangrijk dat je jezelf kunt zijn, in jezelf gaat geloven en je veilig voelt op de nieuwe school.

We zijn blij dat we gaan trainen met een juf die het VLC van binnenuit kent!

Juf K. (Karita) Teerds

is in 2021 co-trainer in Veenendaal, 

voor de ouderbijeenkomst en diplomering

Juf Karita is een gedreven groepsleerkracht en trainer voor sociale vaardigheden. Sinds 2016 heeft deze gezellige en spontane juf een plaats in ons team.

Zij heeft de Master SEN Gedrag gehaald, waaruit haar affiniteit met de doelgroep blijkt.

Door toename van het aantal locaties zal juf Karita in Veenendaal de ouderbijeenkomst en diplomering als vervanger van de coördinator. We dragen deze activteiten met een gerust hart aan haar over.


Ouders en deelnemers staan een warme en spontane ontvangst te wachten. 


Juf P.E. (Nelleke) Slieker

is in 2021 trainer in Kesteren

Juf Nelleke gaat in 2021 opnieuw trainen. Zij is werkzaam als orthopedagoog en groepsleerkracht bij Rehoboth Onderwijs en zorg in Barneveld. Deze juf geniet van elk stapje dat een kind maakt, soms na een lange tijd! Dit vergt geduld, maar het levert veel op! 

Geduldig, enthousiast, kundig en met humor doe zij haar werk. Samen genieten en successen vieren, doorzetten als het moet en altijd een mogelijkheid zoeken, daar staat ze voor. Vanuit Vygotsky's theorie probeert zij steeds op zoek te zijn naar de 'zone van naaste ontwikkeling' als voorwaarde voor ontwikkeling van kinderen. Niet alleen didactisch, maar soms juist sociaal-emotioneel. 

Zij sta midden in de praktijk, met de theorie in de hand!

Juf F. (Femke) Treur

is in 2021 trainer in Apeldoorn

Juf Femke is vanaf 2013 intern begeleider op een basisschool. Zij heeft na de Pabo de Master Orthopedagogiek gevolgd. In haar eindstage heeft ze ervaring opgedaan in het geven van meerdere trainingen aan kinderen en jongeren. Begin 2018 volgde deze juf een korte cursus SOVA bij Rehoboth Dienstverlening. Zij geeft SOVA op de basisschool en al meerdere jaren de zomertraining. Ze geniet er van om op een gevoelvolle manier samen te oefenen en te trainen. 

Zo ontdekken de deelnemers met haar nieuwe mogelijkheden, zodat ze groeien in hun sociale ontwikkeling. Hen staat dan ook een goede voorbereiding en een warm welkom te wachten.

Juf J.J. (Janneke) Visser

is in 2021 trainer in Gouda

Juf Janneke traint vanaf 2016.

Zij is groepsleerkracht en intern begeleider op een basisschool. Juf Janneke heeft 35 jaar ervaring (met SOVA) in verschillende groepen van het basisonderwijs in binnen- en buitenland. Het unieke aan deze juf is dat ze samen met kinderen wil ontdekken wat het beste voor hen is. Hoe ga je met elkaar om en wat is sociaal vaardig gedrag?

Juf Janneke is deskundig. Zij volgde opleidingen, waaronder een Master SEN, op het gebied van gedrag, leren, interne begeleiding, communicatie en samenwerkend leren. Deze juf heeft oog voor elk individu en je zult je bij haar snel op je gemak voelen.

Juf L. (Linda) de Vries

is in 2021 trainer in Gorinchem

Juf Linda gaat in 2021 opnieuw een zomertraining verzorgen. Dit jaar in Gorinchem.


Deze juf heeft ruime ervaring als groepsleerkracht, sociale vaardigheidstrainer, intern begeleider en teamleider op een basisschool. Ze doet haar werk met enthousiasme en een grote betrokkenheid op leerlingen die iets extra's nodig hebben.

Uit de verschillende opleidingen en cursussen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling blijkt haar ruime interesse.

Deze enthousiaste en vrolijke juf zal je steunen om tijdens de training jezelf te zijn. Een veilige en positieve sfeer staan voor haar op nummer één!

ONZE MEESTERS

Meester G. (Gerard) Baan

is in 2021 trainer in Gorinchem

Meester Gerard gaat in 2021 voor het eerste een zomertraining verzorgen. Hij werkt nu 5 jaar als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast geeft hij leiding aan een jeugdvereniging voor jongeren in de leeftijd van 14-15 jaar.


Deze meester heeft oog en hart voor elk kind. Hij zoekt voortdurend naar talenten bij kinderen. Elk kind is anders en tegelijk is elk kind even belangrijk. 


Vind je het spannend om naar het VO te gaan? Graag steunt meester Gerard je om met meer zelfvertrouwen de overstap te maken. Hij ontmoet jou graag!

Meester A. (Anton) de Bruijn

is in 2021 trainer in Gorinchem

Vanaf 2020 doet ook meester Anton mee als trainer.

Hij werkt al jaren met veel enthousiasme in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Naast dat hij leerlingen van groep 8 naar het juiste niveau op het Voortgezet Onderwijs begeleidt, vindt hij het ook belangrijk dat ze het daar goed naar hun zin hebben en met een goed gevoel beginnen.

Zijn enthousiasme en betrokkenheid zullen bijdragen aan een fijne en waardevolle training. Met hem als trainer zullen jongeren echt geholpen worden om op het Voortgezet Onderwijs met een gerust hart en vol vertrouwen te starten. 

Meester H.F. (Erik) Ebbers

is in 2021 trainer in Veenendaal

Vanaf 2018 traint meester Erik.

Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht en gedragsspecialist op een basisschool.

Voor meester Erik staat het welbevinden van kinderen bovenaan. Naast het lesgeven wordt hij gewaardeerd om zijn doeltreffende individuele kindgesprekken. Samen met collega's stimuleert hij het zelfvertrouwen. Hij ziet graag dat leerlingen in een veilig klimaat tot leren komen.

Het slogan van meester Erik is: "Wie nooit fouten heeft gemaakt, heeft nooit iets geleerd".   

Meester H. (Erik) van den Hardenberg

is in 2021 trainer in Zaltbommel

Vanaf 2016 hebben we ook meester Erik in ons team. Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Inmiddels heeft hij al veel leerlingen van groep 8 begeleid bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs.

In 2006 behaalde meester Erik een certificaat voor sociale vaardigheids-trainer.


Erik is een rustige maar gedreven trainer die met SOVA op zijn basisschool al voor veel kinderen een steun in de rug is geweest. Door zijn krachtige stimulans zullen de jongelui met meer zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs binnen stappen. 

Meester J.W. (Jan Willem) Ruitenberg

is in 2021 co-trainer in Kesteren; 

voor de ouderbijeenkomst en diplomering

Vanaf 2019 traint meester Jan Willem. Hij heeft ruime ervaring als mentor in het voortgezet onderwijs en als docent wiskunde.

Voor meester Jan Willem is het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Hij is betrokken op leerlingen die extra zorg nodig hebben en is dan zeer gedreven om ervoor te zorgen dat deze leerlingen op hun plek terecht komen. In zijn loopbaan heeft hij al veel gesprekken gevoerd met leerlingen en weet daarom uitstekend wat er in de harten van jongeren omgaat. Meester Jan Willem zal op een rustige, positieve en vriendelijke manier ervoor gaan om de ouderbijeenkomst en diplomering te leiden.

We zijn blij dat we met meester Jan Willem kunnen samenwerken met iemand die het VLC van binnenuit kent.

Meester H. (Hendrik) Vlastuin

is in 2021 trainer in Amersfoort

Vanaf 2016 is er de ervaren trainer meester Hendrik. Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Met plezier naar school gaan: dat staat voor hem bovenaan "en dan komt het leren vanzelf".

In 2010 behaalde meester Hendrik een certificaat voor sociale vaardigheidstrainer en in 2017 bij Rehoboth Dienstverlening het certificaat 'Faalangsttrainer'.

Meester Hendrik is een betrokken en doortastend trainer die niet zal rusten voordat hij de jongens en meisjes hun sterke sociale kant heeft laten zien. Bij hem ervaar je dat je jezelf mag zijn én ontdekken.

Meester J. (Harry) van Welie

is in 2021 trainer in Kesteren

Al jaren traint meester Harry SOVA. Ook heeft hij meerdere trainingen verzorgd voor de sovaspecialist. Jaren geleden behaalde meester Harry het certificaat voor sociale vaardigheidstrainer bij Rehoboth Dienstverlening.

Naast de trainingen die hij geeft is hij groepsleerkracht op een basisschool.


Met meester Harry kunnen we rekenen op een gedegen voorbereiding, een hartelijk welkom voor onze deelnemers en levensechte rollenspellen zodat je situaties kunt oefenen die in het echt ook voor kunnen komen. Je zult je veilig voelen bij deze meester en veel leren. 

Meester M. (Menno) Wisse

is in 2021 trainer in Apeldoorn

Vanaf 2019 traint meester Menno. Hij werkt als mentor en als docent Dienstverlening & Producten en Mens & Maatschappij op de Jacobus Fruytier in Apeldoorn.


Veel gesprekken heeft hij de afgelopen jaren gevoerd met leerlingen die net als jij op een nieuwe school zijn begonnen.

Meester Menno vind het belangrijk dat jij straks op een fijne en ontspannen manier kunt starten. Samen met jou wil hij er aan werken dat je zelfverzekerd je nieuwe school binnen stapt!


We zijn blij dat we met meester Menno kunnen samenwerken met iemand die de JFSG van binnenuit kent!

De sovaspecialist is blij dat ook in de zomer van 2021 al deze trainers bereid zijn om in hun vakantie zich in te zetten voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in hun sociale ontwikkeling!

COÖRDINATIE & ADMINSTRATIE

Dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren

is coördinator, contactpersoon voor de ouders en coach voor de trainers

Sinds 1995 werkt de heer Van Vuuren in het onderwijs. Hij was 18 jaar meester, trainer, intern begeleider en leraar in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook heeft hij ruim 15 jaar ervaring als (coördinerend) sociale vaardigheidstrainer en faalangsttrainer.

De heer Van Vuuren is ambulant begeleider en (beeld)coach vanuit Rehoboth Dienstverlening in Barneveld. Met een gevoel van verantwoordelijkheid en een sterke overtuiging dat de zomertraining jonge brugklasleerlingen een stap verder brengt, stuurt hij jaarlijks het team aan.


Hij volgde verschillende Post-HBO-opleidingen en trainingen m.b.t. gedrag, sova, speciaal onderwijs, interne en ambulante begeleiding, coaching, schoolloopbaanbegeleiding en school video interactie begeleiding. Sinds 2018 is hij gecertificeerd Trainer & Coach bij het internationale Process Communication Model. 

Hij is de sovaspecialist. De meeste trainers zijn of worden door hem opgeleid tot sociale vaardigheidstrainer en/of faalangsttrainer.

Juf M.L. (Machteld) de Jong

is coördinator-assistente


Door de enorme toename van het aantal locaties, trainers en deelnemers wordt de coördinator sinds 2018 bijgestaan door een coördinator-assistente: juf M.L. (Machteld) de Jong.


Zij zal de aanmeldingen verwerken en bevestigen richting de ouders en meerdere administratieve werkzaamheden uitvoeren. Wanneer er in de voorbereiding vragen zijn vanuit ons team, neemt zij contact op met ouders of trainers. 

Juf Machteld is ook trainer en verzorgt een aantal ouderbijeenkomsten. Zij wordt hierboven aan u en jou voorgesteld.

Heeft u algemene vragen? Vul onderstaand reactieformulier in. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord!

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Uw gegevens zijn succesvol ingevoerd. U krijgt spoedig reactie!